Navigacija

Korišćenje ISO i IEC standarda i pozivanje na njih kao podrška javnoj politici

07.12.2015.Informativni materijal

Korišćenje ISO i IEC standarda i pozivanje na njih kao podrška javnoj politici, novembar 2015. godine