Navigacija

2018. i 2019. - godine obavezujućih IAF dokumenata Jasna Stojanović

07.06.2018.Informativni materijal

2018. I 2019. - GODINE OBAVEZUJUĆIH IAF DOKUMENATA, Prezentacija Jasne Stojanović  zamenika direktora ATS-a, na 10. specijalnoj konferencija – Nacionalni sistem akreditacije koja je održana 07.06.2018. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, u okviru  15-te Međunarodne konvencije o kvalitetu - UASQ 2018