Navigacija

Brošura "Akreditacija: dodavanje vrednosti lancima snabdevanja"

17.04.2019.Promotivni materijal

Brošura "Akreditacija: dodavanje vrednosti lancima snabdevanja", Svetski dan akreditacije 9. jun 2019. godine, prevod IAF/ILAC brošure