Navigacija

Uloga tehničkih eksperata u procesu akreditacije

15.06.2009.Informativni materijal

Prezentacija mr Natalije Jovičić Zarić, pomoćnika direktora za poslove akreditacije - Uloga tehničkih eksperata u procesu akreditacije, informativni seminar za tehničke eksperte, Beograd, 08. jun 2009. godine