Navigacija

Kratak uvod u evropsko i domaće EKO zakonodavstvo

13.03.2010.Informativni materijal

Kratak uvod u evropsko i domaće EKO zakonodavstvo, prezentacija Marjance Zornik na seminarima u Šapcu i Pančevu , od 9. do 12. marta 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU