Navigacija

Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU

13.03.2010.Informativni materijal

Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU, prezentacija Vitomira Fistera na seminarima u Šapcu i Pančevu, od 9. do 12. marta 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU