Navigacija

Odluke u vezi sa akreditaciojom

Informacija o primeni SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018

Informacija o primeni SRPS ISO/IEC 17021-10 / 28.02.2019.

201928. Feb
Informacija o prelasku na novo izdanje standarda SRPS EN ISO 22000:2018

Informacija o prelasku na novo izdanje standarda SRPS EN ISO 22000:2018

201928. Feb
Poređenje zahteva SRPS EN ISO 15189:2014 i zahteva SRPS ISO/IEC 17025:2017

Poređenje zahteva SRPS EN ISO 15189:2014 i zahteva SRPS ISO/IEC 17025:2017

201930. Jan
IAF obavezujuća dokumenta

IAF obavezujuća dokumenta / 20.06.2018.

201820. Jun
Prelazak na rad prema novom izdanju Pravilnika o merilima

Prelazak na rad prema novom izdanju Pravilnika o merilima / 04.06.2018.

2018 4. Jun
Tumačenje MUP-a u vezi Pravilnika o posebnim uslovima za ovlašćivanje kontrolnih tela

Akt Ministarstva unutrašnjih poslova broj 01-91/17-2, od 17. marta 2017. godine

2017 1. Jun
Tabela za iskazivanje obima akreditacije za sisteme za gašenje požara
201727. Mar