Navigacija

Zakoni/Propisi

Odluka o visini troškova akreditacije i uputstvo za primenu odluke

Odluka o visini troškova akreditacije od 09.04.2013.

2021 7. Jul
Zakon o metrologiji („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 15/16)

Zakon o metrologiji („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 15/16)

201714. Mar
Odluka o osnivanju Akreditacionog tela Srbije ("Sl. glasnik RS 14/11 i 95/16)

Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta ATS-a ("Sl. glasnik RS, 14/11)

Odluka o izmeni osnivačkog akta ATS-a ("Sl. glasnik RS", 95/16)

201615. Dec
Zakon o standardizaciji („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 36/2009 i 46/2015)

Zakon o standardizaciji („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 36/2009 i 46/2015)

2015 5. Jun
Statut Akreditacionog tela Srbije

Statut Akreditacionog tela Srbije (objavljen 21. decembra 2011. godine u Sl. glasniku RS br. 97/11)

201128. Dec
Zakon o akreditaciji

Zakon o akreditaciji (Sl. Glasnik RS 73/2010)

201021. Oct