Navigacija

Obuka za izmenjena dokumenta ATS-a: ATS-PR12-O03 i ATS-PR12

Vreme 25. mart 2022. 13:00
Predavač(i)
  • prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora Akreditacionog tela Srbije
  • Ljiljana Markićević, pomoćnik direktora za razvoj i kvalitet
  • mr Milica Jovčić, pomoćnik direktora za proces akreditacije
Organizator Akreditaciono telo Srbije
Mesto Onlajn obuka: Webex by Cisco

Akreditaciono telo Srbije obaveštava akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti i tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su u postupku akreditacije, da je izmenjen obrazac Lista nalaza (ATS-PR12-O03) na način da se od tela za ocenjivanje usaglašenosti sada eksplicitno zahteva da osim analize uzroka, dostavi i analizu razmera utvrđenih neusaglašenosti/ zabrinutosti, što je zahtev standarda SRPS ISO/IEC 17011:2018 u kome su dati opšti zahtevi za akreditaciona tela koja akredituju tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Uvođenje u rad izmenjenog obrasca Lista nalaza (ATS-PR12-O03), Akreditaciono telo Srbije će propratiti i odgovarajućom obukom namenjenoj svim akreditovanim tela za ocenjivanje usaglašenosti i telima za ocenjivanje usaglašenosti koja su u postupku akreditacije koja će se realizovati 25.03.2022. godine, sa udaljenosti putem Cisco Webex Meetings aplikacije.