Navigacija

Ocenjivači

Za poslove ocenjivanja za potrebe akreditacije ATS angažuje ocenjivače i/ili tehničke eksperte koji imaju odgovarajuću kompetentnost za poslove ocenjivanja usaglašenosti u oblastima koje ocenjuju.

Angažovani ocenjivači i tehnički eksperti mogu biti iz redova stalno zaposlenih u ATS-u ili se mogu ugovorom angažovati kao eksterni ocenjivači i tehnički eksperti.

Kandidati za ocenjivače i tehničke eksperte se mogu prijaviti pisanim putem podnošenja popunjene Prijave za ocenjivače i tehničke eksperte u elektronskoj formi na adresu: atsocenjivaci@ats.rs.

Aktuelni pozivi za ocenjivače i tehničke eksperte se nalaze: poziv iz 2020. godine i poziv iz 2019. godine