Navigacija

Webex platforma

Poštovani,

Za pristup platformi sa računara, instalaciju je moguće preuzeti sa sledećeg linka: 
https://www.webex.com/downloads.html - izborom opcije Webex Meetings/Download

Krataka video uputstva proizvođača, možete pogledati ovde: 
https://help.webex.com/en-us/8bzter/Cisco-Webex-Meetings-Video-Tutorials

Proveru dostupnosti/kompatibilnosti sopstevenih resursa sa tehničkim zahtevima Webex platforme (sistemske karakteristike računara, zahtevani internet protok za ostvarivanje određenog kvaliteta servisa i testiranje računarske mreže), korisnici mogu da provere na sledćim adresama:

Kratko uputstvo za učesnike konferencije nalazi se na sledećem linku:
https://help.webex.com/en-us/n62wi3c/Get-Started-with-Cisco-Webex-Meetings-for-Attendees

NAPOMENA: Zakazanoj Webex konferenciji dostupnoj na web stranici: https://ats-serbia.webex.com/meet/UserID, može da pridje i bilo koji Cisco ili 3rd party standard based Video endpoint putem video poziva na personalnu video SIP URI adresu: UserID@ats-serbia.webex.com. U slučaju potrebe za pristupom iz Lync ili Skype for Business klijenata potrebno je video poziv plasirati na posebnu i specifičnu SIP URI adresu: UserID.ats-serbia@lync.webex.com (UserID-podaci iz notifikacionog e-maila o zakazanoj konferenciji).

Celokupni saobraćaj tokom ocenjivanja, odvija se preko Webex Clouda, putem saobraćaja koji je kriptovan, autentifikovan i verifikovan, čime je garantovana bezbednost i integritet svih podataka koji su predmet provere. Infomracije o ispunjenosti bitnih zahteva koji se odnose na bezbednost korisničkih sistema, možete pogledati na sledećoj adresi: 
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/webex-room-series/datasheet-c78-740771.html - posebno na kraju u odeljku: Certifications and regulatory compliance

Ukoliko imate neki komentar ili nedoumicu u vezi sa korišćenjem platforme, u svakom momentu nam se možete obratiti popunjavanjem kontakt forme na sajtu ATS-a: OVDE► 

Srdačno, Vaš ATS