Навигација

Архива за 2019. годину

У децембру 2019. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Медицинска лабораторијa:
1. Завод за јавно здравље Сомбор, Центар за микробиологију, Одељење клиничке микробиологије, Сомбор, Војвођанска 47
акредитациони број: 03-016

Контролно тело:
1. ВУЛКАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Нови Сад, Нови Сад, Светозара Марковића 4А
акредитациони број: 06-297
2. AmSpec д.о.о. Нови Сад, Нови Сад, Сремска 2A/I/5
акредитациони број: 06-298
3. ФРЕНКИ – АЛАРМ ДОО Ваљево, Ваљево, Насеље Oслободиоца Ваљева 73/6
акредитациони број: 06-299
4. КОНИ ПЛАМЕН ДОО Шабац, Шабац, Јанка Веселиновића 90
акредитациони број: 06-300
5. ДОО РИЗ Александровац, Александровац, Јаше Петровића 42
акредитациони број: 06-301
6. БОС ПРОЈЕКТ ДОО Ваљево, Ваљево, Браће Недића 13/а
акредитациони број: 06-302
7. СПАРК-МИЛИЋ ДОО Сомбор, Сомбор, Михајла Пупина 11
акредитациони број: 06-303
8. FULL PROTECT DOO, Београд, Немањина 4
акредитациони број: 06-304
9. ВУКМИР ДОО Београд, Београд – Земун, Угриновачки пут 66
акредитациони број: 06-305
10. ЕСИЛ МОНТ ДОО Београд, Београд, Хазарска 47
акредитациони број: 06-306
11. PROTECT CENTЕR ДОО Ужице, Ужице, Милоша Обреновића 71
акредитациони број: 06-307
12. ГОГА ПОЖАРАЦ 94 ДОО Шабац, Шабац, Ускочка 2
акредитациони број: 06-308
13. ОД ИПОС-ВАТРОСЕРВИС Владимировац, Алибунар - Владимировац, Братства Јединства 7а
акредитациони број: 06-309
14. СЕРВИС ДВД ДОО Краљево, Краљево, Војводе Степе 6
акредитациони број: 06-310
15. SVECOM ДОО Београд, Београд, Устаничка 128а
акредитациони број: 06-311
16. CERBING ДОО Лесковац, Лесковац, Војводе Мишића 14а
акредитациони број: 06-312
17. ВАТРО-АС ДОО Ваљево, Ваљево, Попучке, Ћатин пут бб
акредитациони број: 06-313
18. Добровољно ватрогасно друштво Ариље, Ариље, Мали Остреш 13
акредитациони број: 06-314
19. МИНЕЛ АУТОМАТИКА ДОО Београд, Контролно тело, Београд-Нови Београд, Милутина Миланковића 1ц
акредитациони број: 06-315
20. ТЕХПРО ДОО Београд, Београд, Лоле Рибара 120
акредитациони број: 06-316
21. ЗАШТИТА МЗК Београд, Београд Требевићка 45
акредитациони број: 06-317
22. PROTEC ENGINEERING ДОО Београд,  Београд, Шавничка 50
акредитациони број: 06-318

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У новембру 2019. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. Пољопривредна саветодавна и стручна служба Смедерево ДОО Колари, Колари, Железничка бб
акредитациони број: 01-490
Контролно тело:
1. Добровољно ватрогасно друштво "КРАГУЈЕВАЦ", Крагујевац, Милоја Павловића 1
акредитациони број: 06-281
2. ДОО „HELIOS-CO“ Петроварадин, Нови Сад – Петроварадин, Далибора Францисте 19
акредитациони број: 06-282
3. СТОП-ПЛАМ 2006 ДОО Горњи Милановац, Горњи Милановац, Мине Караџић 1
акредитациони број: 06-283
4. ISC CONTACT ДОО Београд, Београд, Поречка 13
акредитациони број: 06-284
5. ПЛАМЕН ЈТП ДОО Ивањица, Ивањица, Буковица 95а
акредитациони број: 06-285
6. Универзитет у Београду - Машински факултет, Центар за противпожарну технику, Београд, Краљице Марије 16
акредитациони број: 06-286
7. SECURITON ДОО Београд, Београд – Нови Беогард, Данила Лекића Шпанца 31
акредитациони број: 06-287
8. ВАТРОСТОП 037 ДОО Крушевац, Крушевац, Цара Лазара 253
акредитациони број: 06-288
9. ПРЕДУЗЕЋЕ БЕЛИНГ ДОО Чачак, Чачак – Атеница, Пета 16/1
акредитациони број: 06-289
10. КОВИНГ ДОО Нови Београд, Београд-Нови Београд, Јурија Гагарина 34
акредитациони број: 06-290
11. РЕВНОСТ АД Нови Сад, Нови Сад, Балзакова 3
акредитациони број: 06-291
12. ДОО ВАТРОПАН Панчево, Панчево, Новосељански пут 97
акредитациони број: 06-292
13. ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац, Београд-Обреновац, Ушће, Круг термоелектране „Никола Тесла“ Б
акредитациони број: 06-293
14. ПРОТОМ ДОО Рума, Контролно тело, Рума, Владимира Назора 88
акредитациони број: 06-294
15. ТЕХНОПЛАМ ДОО Петровац на Млави - Лесковац, Петровац - Лесковац, Лесковац бб
акредитациони број: 06-295
16. PPZD&R CO ДОО Ниш, Ниш -Медијана, Југовићева 1, локал 11
акредитациони број: 06-296

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У октобру 2019. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:
1. Завод за судску медицину Ниш, Одељење за токсиколошку дијагностику и Одељење за идентификацију очинства, биолошких и других трагова, Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 81
акредитациони број: 01-486
2. Универзитет у Нишу, Машински факултет у Нишу, Завод за машинско инжењерство, Лабораторије за испитивање, Ниш, Александра Медведева 14
акредитациони број: 01-487
3. ТЕЛЕОПТИК-ЖИРОСКОПИ ДОО Београд-Земун, Сектор техничке контроле квалитета, Испитна лабораторија, Оптичка лабораторија, Земун, Филипа Вишњића 31
акредитациони број: 01-488
4. Предузеће за спољну и унутрашњу трговину Лабораторија ДОО Врчин, Лабораторија за испитивање, Врчин, Београдска 186
акредитациони број: 01-489

Лабораторијa за еталонирање:
1. ТЕЛЕОПТИК-ЖИРОСКОПИ ДОО Београд-Земун, Сектор техничке контроле квалитета, Метролошка лабораторија МЛ21, Београд-Земун, Филипа Вишњића 31
акредитациони број: 02-074

Контролно тело:
1. ТРИ Т-ПЛАМ ДОО ЛЕПОСАВИЋ, Лепосавић, Милана Миловановића бб
акредитациони број: 06-272
2. ВАТРОСТОП ДОО Београд, Београд-Земун, 22. Октобра 27
акредитациони број: 06-273
3. НИШ-ВАТРОСПРЕМ ДОО Ниш, Ниш, Станоја Главаша 78
акредитациони број: 06-274
4. КВМ ТЕХНИК ДОО Смедерево, Смедерево, Војводе Симе 3
акредитациони број: 06-275
5. ВИСАН ДОО Београд, Контролно тело ВИСАН, Београд -Земун Јернеја Копитара бб
акредитациони број: 06-276
6. Предузеће за услуге, производњу и трговину увоз извоз РАСЕЛ ДОО Краљево, Краљево, Аеродромска 1/9
акредитациони број: 06-277
7. СОЈАПРОТЕИН АД Бечеј, Бечеј, Индустријска 1
акредитациони број: 06-278
8. ВАТРОИВАЛ ДОО Београд, Београд, Гостиварска 15
акредитациони број: 06-279
9. ОРТЕЛ ДОО Чачак, Чачак Дунавска 19
акредитациони број: 06-280

Сертификационо тело за системе менаџмента:
1. Институт за стандардизацију Србије, Београд, Стевана Бракуса 2
акредитациони број: 08-021

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У септембру 2019. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ
Лабораторијa за испитивање:
1. Пољопривредна саветодавна и стручна служба Крагујевац ДОО Крагујевац, Агрохемијска лабораторија – Лабораторија, Крагујевац, Цара Лазара 15
акредитациони број: 01-484
2. Пољопривредна саветодавна и стручна служба Краљево ДОО Краљево, Краљево, Зелена Гора 29
акредитациони број: 01-485

Контролно тело:
1. Општински ватрогасни савез Бачка Топола, Бачка Топола, Маршала Тита 59
акредитациони број: 06-267
2. АКТИВА ФИТЕП АД Београд, Београд – Раковица, Патријарха Димитрија 24
акредитациони број: 06-268
3. ПАН АЛАРМ ДОО Футог, Нови Сад- Футог, Војводе Бојовића 3
акредитациони број: 06-269
4. UMT SOLUTIONS ДОО Београд, Београд-Врчин, Авалска 46Е
акредитациони број: 06-270
5. БЕОЗАШТИТА –Безбeдност и здравље на раду ДОО Београд, Београд, Димитрија Туцовића 115/22
акредитациони број: 06-271

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У aвгусту 2019. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ
Лабораторијa за испитивање:
1. CLOVER SERBIA DOO, Сектор за усаглашавање и стандардизацију, Лабораторија, Нови Сад, Петроварадин, Раде Кончара 1
акредитациони број: 01-481
2. X-Ray Košutić-Ekoteh dozimetrija d.o.o., Београд, Љубе Дидића 29
акредитациони број: 01-482
3. Ellis Enterprises East doo Kruševac, Quality laboratory, Крушевац, Мике Стојановића 15
акредитациони број: 01-483

Контролно тело:
1. МИКРОМОТОР ДОО Београд, Београд, Нова Мокролушка 25
акредитациони број: 06-258
2. ГИРТПРО ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Београд, Београд, 16. октобра 17
акредитациони број: 06-259
3. НАФТАГАС – НАФТНИ СЕРВИСИ ДОО Нови Сад, Група сервиса за одржавање и тубинг центар, Погон за одржавање, Служба Ремонта, Нови Сад, Пут Шајкашког Одреда 9
акредитациони број: 06-260
4. НЕО ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ветерник, Нови Сад - Ветерник Арона Загорице 51
акредитациони број: 06-261
5. ALARMIUS ND d.o.o. Beograd-Rakovica, Београд-Раковица, Јелезовачка 40
акредитациони број: 06-262
6. ПЛАМЕН 014 ДОО Ваљево, Ваљево, Косте Абрашевића 7А
акредитациони број: 06-263
7. ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО, Кањижа, Карађорђева 41
акредитациони број: 06-264
8. Ватро-Превент доо Чачак, Чачак, Булевар ослободилаца Чачка 82а
акредитациони број: 06-265
9. PLAMEN SERVICE DOO, Јагодина, Мајора Тепића 19
акредитациони број: 06-266

Сертификационо тело за сертификацију производа:
1. ДОО ЈУГОИНСПЕКТ - НОВИ САД Нови Сад, Нови Сад, Дунавска23/I
акредитациони број: 04-031
2. ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД, Сектор Завод Топчидер, Служба за сертификацију производа, Београд, Чика Љубина 8/V
акредитациони број: 04-032

Сертификационо тело за сертификацију особа:
1. БСЦ Информативни центар, Нови Сад, Булевар Ослобођења 81
акредитациони број: 07-008
ПОВУЧЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Лабораторијa за испитивање:
1. ФАМ АД Крушевац, Лабораторија, Крушевац, Југ Богданова 42
    акредитациони број: 01-046, на сопствени захтев

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У јулу 2019. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Лабораторијa за испитивање:

1. ЈКП Београдски водовод и канализација Београд, Сектор за КУБВКС, Служба санитарне контроле воде, Београд-Макиш, Обреновачки пут бб, 
акредитациони број: 01-479
2. Безбедносно - информативна агенција, Институт безбедности, Оделење за технику, Лабораторија за тестирање заштитне опреме, Београд, Краљице Ане бб,
акредитациони број: 01-480

Контролно тело:
1. ТЕХНОСЕРВИС НС 021 ДОО, Сремска Каменица, Фрушкогорски пут 38,
акредитациони број: 06-251
2. ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО „ПОЖАРЕВАЦ“, Пожаревац, Партизанска 3, акредитациони број: 06-252
3. ВАТРООТПОРНОСТ ДОО Шид, Војвођанских бригада 4, Шид,
акредитациони број: 06-253
4. „М-МЕРИЈЕН" ДОО Београд, Београд, Миријевски венац 60,
акредитациони број: 06-254
5. G4S SECURE SOLUTIONS ДОО Београд, Београд, Булевар Пека Дапчевића 32,
акредитациони број: 06-255
6. ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО Пирот, Пирот, Николе Пашића 213,
акредитациони број: 06-256
7. TECHNOSECTOR ДОО Крагујевац, Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 34,
акредитациони број: 06-257

Сертификационо тело за систем менаџмента:
1. QUALITY CERT ДОО Београд, Београд, Ужичка 41,
акредитациони број: 08-020

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У јуну 2019. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ
Лабораторијa за еталонирање:
1. ГАС ИНТЕЛА ДОО Ковин, Ковин, Вука Караџића 176
акредитациони број: 02-073
ПОВУЧЕНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Сертификационо тело за сертификацију производа:
1. Министарство привреде, Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14
акредитациони број: 04-025, на сопствени захтев

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру

У мају 2019. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ
Контролна тела:
1. БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ И ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА ДОО Сента, Сента, Максима Горког 18
акредитациони број: 06-243
2. ЈАКОТЕХНА ДОО Београд, Београд-Земун, Војни пут – блок I 569 ф
акредитациони број: 06-244
3. ПЕТРОЛМЕТРОЛАБ ДОО, Београд, Житомислићка 34/10
акредитациони број: 06-245
4. ДС-САН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Београд, Београд-Земун, Јозе Шћурле 12
акредитациони број: 06-246
5. РЕМОНТНИ ЦЕНТАР ДОО Ужице, Ужице, Радничка 11
акредитациони број: 06-247
6. ФИТИШ-ЈУ Предузеће за инжењеринг и производњу противпожарних и алармних система и система интерне телевизије, друштво са ограниченом одговорношћу Суботица, Суботица, Петра Свачића 12а
акредитациони број: 06-248
7. СИГУРА ПЛАМ 010 ДОО ПИРОТ, Српских владара 188 Пирот
акредитациони број: 06-249
8. BALKANS SECURITY SERVICES ДОО Београд, Београд-Нови Београд, Бродарска бб
акредитациони број: 06-250
Лабораторија за испитивање:
1. GEOTECHNOKIN ДОО Нови Сад, Лабораторија за испитивање ИБР, Нови Сад Аугуста Цесарца 18/112
акредитациони број: 01-478
ПОВУЧЕНЕ АКРЕДТАЦИЈЕ:
Лабораторија за испитивање:
1. ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД, Сектор за руде, метале и хемију, Лабораторија за испитивање чврстих минералних горива и минералних сировина, Београд, Чика Љубина 8
акредитациони број: 01-084, на сопствени захтев

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру.