Навигација

Одлуке у вези са акредитациојом

Информација о примени SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018

Информација о примени SRPS ISO/IEC 17021-10 / 28.02.2019.

201928. Feb
Информација о преласку на ново издање стандарда SRPS EN ISO 22000:2018

Информација о преласку на ново издање стандарда SRPS EN ISO 22000:2018

201928. Feb
Поређење захтева SRPS EN ISO 15189:2014 и захтева SRPS ISO/IEC 17025:2017

Поређење захтева SRPS EN ISO 15189:2014 и захтева SRPS ISO/IEC 17025:2017

201930. Jan
IAF обавезујућа документа

IAF обавезујућа документа / 20.06.2018.

201820. Jun
Прелазак на рад према новом издању Правилника о мерилима

Прелазак на рад према новом издању Правилника о мерилима / 04.06.2018.

2018 4. Jun
Тумачење МУП-а у вези Правилника о посебним условима за овлашћивање контролних тела

Aкт Министарства унутрашњих послова број 01-91/17-2, од 17. марта 2017. године

2017 1. Jun
Табела за исказивање обима акредитације за системе за гашење пожара
201727. Mar
Анализа односа Aкредитационог тела Србије са повезаним телима

Анализа односа Aкредитационог тела Србије са повезаним телима - издање/измена: 2/0 - усвојена у фебруару 2013. године

201320. Feb