Упутства

српски

Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни подносилац пријаве за акредитацију и акредитовано тело за оцењивање усаглашености АТС-УП01

Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни подносилац пријаве за акредитацију и акредитовано тело за оцењивање усаглашености АТС-УП01 -  издање/измена: 7/1 - усвојена 04.02.2019. године

Download kategorije: 

Упутство за акредитацију ТОУ која спроводе испитивања без разарања АТС-УП40

АТС-УП40 Упутство за акредитацију ТОУ која спроводе испитивања без разарања, 1/0, 26.05.2017.

Download kategorije: 

Додатаквеличина
PDF icon ats_uputstvo_40.pdf478.25 KB

Општа начела непристрасности AТС-УП36

Општа начела непристрасности АТС-УП36, издање/измена: 1/2, усвојено: 06.05.2019.

Download kategorije: 

Додатаквеличина
PDF icon opsta_nacela_nepristrasnosti_ats-up_36_1_2_s.pdf411.9 KB

Интерна контрола основних метролошких параметара код вага са неаутоматским функционисањем између два еталонирања АТС-УП32

Интерна контрола основних метролошких параметара код вага са неаутоматским функционисањем између два еталонирања АТС-УП32 - издање/измена: 1/0 - усвојена 19.06.2013.

Download kategorije: 

Додатаквеличина
PDF icon interna_kontrola_izmedju_dva_etaloniranja_ats_up32.pdf403.77 KB

Pages