Обавештења

српски

Обавештење за заинтересоване стручњаке

Обавештење за заинтересоване стручњаке

АТС обавештава заинтересоване стручњаке да се указала потреба за ангажовањем:

Информација о примени SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018

         Институт за стандардизацију Србије (ИСС) објавио је крајем августа 2018. године стандард SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018, Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 10: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (Напомена: ISO/IEC TS 17021-10:2018 је објављен у марту 2018. године).

Информација о преласку на ново издање стандарда SRPS EN ISO 22000:2018

        Дана 17. децембра 2018. године Институт за стандардизацију Србије објавио је стандард SRPS EN ISO 22000:2018 - Системи менаџмента безбедношћу хране - Захтеви за сваку организацију у ланцу хране, идентичан са EN ISO 22000:2018.
На основу резолуције која је усвојена на Генералној скупштини IAF-a, Генерална скупштина ЕА је одлучила да прелазни период за транзицију на стандард ISO 22000:2018 буде три године, односно до 29. јуна 2021. године.

ГОДИШЊИ САСТАНАК СА ЕКСПЕРТИМА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ И ЧЛАНОВИМА СЕКТОРСКИХ КОМИТЕТА АТС-А

ГОДИШЊИ САСТАНАК СА ЕКСПЕРТИМА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ И ЧЛАНОВИМА СЕКТОРСКИХ КОМИТЕТА АТС-А

Годишњи састанак са експертима за одлучивање о акредитацији, члановима секторских комитета АТС-а одржан је 8. фебруара 2019. године.

Pages