Navigacija

Dokumenta

Na ovoj stranici se nalazi zbirka dokumenata sistema menadžmenata Akreditacionog tela Srbije – ATS (pravila, procedure, uputstva, smernice, obrasci, ...), kao i zakoni i propisi iz domena rada ATS-a, ostali zakoni i tehnički propisi u kojima je propisana upotreba akreditacije i promotivni i informativni materijali (brošure, bilteni, izveštaji, informatori, prezentacije, ...).

Akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ili ona, koja podnose prijavu za akreditaciju, ovde mogu pronaći kriterijume i pravila za akreditaciju sa kojima moraju biti u svakom trenutku usaglašeni, dok su dokumenta sa obaveznom primenom, kao što su smernice za primenu evropskih i međunarodnih standarda i uputstava iz oblasti ocenjivanja usaglašenosti, koje su izdali EA, IAF i ILAC, dostupna putem linkova koji vode ka lokacijama dokumenata na njihovim vebsajtovima.

Akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ili ona, koja podnose prijavu za akreditaciju, moraju redovno proverati da li poseduju i primenjuju u svojim aktivnostima ažurnu verziju svakog zahtevanog dokumenta ili mogu imati dostupan internet pristup traženim dokumentima putem ove stranice.