Navigacija

Prednosti i koristi od akreditacije

Različite  zainteresovane strane ostvaruju različite prednosti dodeljivanjem, odnosno dobijanjem akreditacije:

  • akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti, jer akreditacija garantuje podizanje nivoa organizacijske i tehničke osposobljenosti laboratorija za etaloniranje i ispitivanje  i medicinskih laboratorija, kao i kontrolnih i sertifikacionih tela;
  • država, jer je akreditacija međunarodno priznato sredstvo za osiguranje poverenja u rad institucija, koje je država ovlastila za poslove ocenjivanja usaglašenosti (ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja i sertifikacije), u cilju zaštite javnih interesa i povećanja pouzdanosti u donošenju odgovarajućih odluka. Akreditacija je mera za uspostavljanje poverenja na tržištu proizvoda i usluga i element infrastrukture kvaliteta jedne zemlje, koja povezana sa evropskom i međunarodnom zajednicom, osigurava prepoznatljivost, prihvaćenost i priznanje ocene usaglašenosti zahteva za proizvode izvan granica zemlje;
  • privreda, jer akreditacija obezbeđuje pouzdana ispitivanja i merenja, povećava pouzdanost donošenja odluka na osnovu tih ispitivanja i merenja, smanjuje troškove, nedostatke na proizvodima i pomaže pri odlučivanju i procenjivanju rizika. Proizvodi, sertifikovani od strane akreditovanih sertifikacionih tela, povećavaju poverenje potrošača, korisnika proizvoda, kao i konkurentnost na tržištu. Sistemi menadžmenta, sertifikovani od strane akreditovanih sertifikacionih tela, povećavaju poverenje u poslovanje i konkurentnost organizacije i olakšavaju pristup novim tržištima. Kako u postupku akreditacije ocenjivanje i potvrđivanje kompetentnosti obavlja treća strana, nezavisno akreditaciono telo, štedi se vreme i novac i povećava stepen poverenja;
  • potrošači i trgovci, jer akreditacija pruža poverenje u bezbednost proizvoda i usluga, ako su isti ispitani, potvrđeni ili pod nadzorom kompetentnih organizacija koje zadovoljavaju međunarodno prihvaćene kriterijume. Korisnici danas traže bezbedne i kvalitetne proizvode pa se proizvođači i dobavljači trude da ispune specifične zahteve. To često znači da se proizvodi šalju u akreditovanu laboratoriju, kontrolno ili sertifikaciono telo radi potvrđivanja i provere karakteristika proizvoda u odnosu na standard ili odgovarajuću specifikaciju. Izbor kompetentnog tela za ocenjivanje usaglašenosti smanjuje rizik od proizvodnje ili prodaje nebezbednog proizvoda.