Navigacija

Akreditovane organizacije

Akreditaciono telo Srbije akredituje sledeća tela za ocenjivanje usaglašenosti:

  • laboratorije za ispitivanje, SRPS ISO/IEC 17025;
  • laboratorije za etaloniranje, SRPS ISO/IEC 17025;
  • medicinske laboratorije, SRPS EN ISO 15189;
  • kontrolna tela, SRPS ISO/IEC 17020;
  • sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda, SRPS EN ISO/IEC 17065;
  • sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta, SRPS ISO/IEC 17021-1;
  • sertifikaciona tela za sertifikaciju osoba, SRPS ISO/IEC 17024;
  • provajdere za ispitivanje osposobljenosti, SRPS ISO/IEC 17043.