Навигација
АТС организовао конференцију у Привредној комори Србије и потписао три билатерална споразума

У Привредној комори Србије у Београду, у организацији АТС-а, 7. маја је одржана конференција "Компаративна анализа предности, недостатака и изазова различитих модела акредитације".

Ово је била прилика да заједно са колегама из турског акредитационог тела (TÜRKAK), румунског акредитационог тела (RENAR) и холандског акредитационог тела (RvA) који су говорили о системима акредитације у својим земљама, унапредимо идентификоване циљеве АТС-а за наредни период а који се односе на дигитализацију и управљање променама у акредитационим телима.

У име Министарства привреде, присутнима се обратио Никола Витас, в.д. помоћника министра а потом је одржана панел дискусија коју је водио мр Драган Пушара, директор АТС-а, на којој су сви учесници дискутовали о изазовима са којима се суочавају акредитациона тела, као што су непристрасност, компетентност, ефикасност и многи други.

Том приликом потписани су Меморандуми о разумевању са турским акредитационим телом (TÜRKAK), румунским акредитационим телом (RENAR) и холандским акредитационим телом (RvA).

Детаљније на ОВДЕ

У протеклом периоду, Управни одбор АТС-а донео је стратешки план АТС-а за период од 2024. до 2026. године који између осталог поставља циљеве: растерећење привреде; прелазак на потпуно дигитално окружење и укључење вештачке интелигенције; израда новог законадавног оквира за акредитацију; ширење на нове области акредитације сходно потребама привреде.

У овом периоду, наша организација је пред изазовима који захтевају реформаторски приступ и одлучност у остваривању циљева који ће поставити темеље за нашу даљу успешност и утицајност у домену акредитације.

Детаљније на ОВДЕ

Нови правилници којима се прописују захтеви и начин утврђивања испуњености тих захтева за мерила у употреби, a који се примењују од 1. јануара 2025. године, односе се на периодична (редовна) и ванредна оверавања свих мерила која су стављена у употребу, без обзира да ли су стављена у употребу на основу Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18) или на основу уверења о одобрењу типа које је важило најдуже до 01.01.2024. године (и првог оверавања у складу са тим уверењем).

Узимајући у обзир наведено, указала се потреба за додатним појашњењем.

За контролна тела акредитована само за периодична (редовна) и ванредна контролисања мерила на основу уверења о одобрењу типа, а имају намеру да од 01.01.2025. године спроводе и оверавања мерила која су стављена у употребу на основу Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18), у новим правилницима постоје додатни захтеви за оверавање који нису применљиви на мерила која су стављена у употребу пре 01.01.2024. године на основу тада важећих уверења о одобрењу типа, тако да ће АТС спровести оцењивање у сврху проширења обима акредитације. Оцењивање у сврху проширења обима акредитације се може спровести заједно са редовним (надзорним/ поновним) оцењивањем или кроз самосталан поступак. Акредитована контролна тела морају благовремено да поднесу пријаву за проширење обима акредитације, како би поступак акредитације могао да буде окончан током 2024. године. 

За контролна тела акредитована за периодична (редовна) и ванредна контролисања мерила стављених у употребу и на основу Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18) и на основу уверења о одобрењу типа, доношење нових правилника није условило промене од суштинског утицаја и исто представља само наставак начина рада на који су регулисана сва остала мерила из хармонизоване области, АТС ће спровести документационо оцењивање, како је и наведено у обавештењима од 12.02.2024. и 04.03.2024. године.

  • Дирекција за мере и драгоцене метале
  • Институт за стандардизацију Србије
  • ТЕХНИС
  • European Accreditation
  • Ilac
  • IAF
  • euprava.gov.rs