Навигација

Имајући у виду доношење Правилника о оверавању аутоматских вага за појединачно мерење ("Сл. гласник РС", бр. 31/2024), а који се примењује од 1. јануара 2025. године, Акредитационо тело Србије (АТС) ће поступити на следећи начин:

Свим контролним телима акредитованим за периодична (редовна) и ванредна контролисања аутоматских вага за појединачно мерење омогућиће се да током 2024. године буду оцењена и у складу са наведеним правилником. Имајући у виду да доношење наведеног правилника није условило промене од суштинског утицаја на рад контролних тела која су већ акредитована за периодична (редовна) и ванредна контролисања аутоматских вага за појединачно мерење, односно да исто представља само наставак начина рада на који су регулисана сва остала мерила из хармонизоване области, у смислу доношења посебних правилника којима се прописују захтеви и начин утврђивања испуњености тих захтева за мерила у употреби, АТС ће спровести документационо оцењивање. Документационо оцењивање се може спровести током редовног (надзорног/ поновног) оцењивања.  Како се Правилник о оверавању аутоматских вага примењује од 1. јануара 2025. године, АТС ће у обиму акредитације задржати и постојеће референце. Наведене референце ће остати у обиму акредитације контролних тела акредитованих за периодична (редовна) и ванредна контролисања аутоматских вага за појединачно мерење све до 1. јануара 2025. године, када ће АТС смањити обим акредитације тако да ће од 1. јануара 2025. године за наведена контролисања једина референца бити Правилник о оверавању аутоматских вага за појединачно мерење ("Сл. гласник РС", бр. 31/2024).

Европска комисија (EK) је идентификовала потребу да се реше случајеви непоштовања прописа о моторним возилима и пре него што je откривен скандал у вези са емисијом дизел возила у септембру 2015. године.

Тада је предложена нова уредба која има за циљ јачање независности и пoузданости тестирaњa вoзила и повећање надзора над аутомобилима на путевима.

Акредитација техничких услуга препозната је као алтернатива оцењивањима која реализују органи за одобрење типа (у складу са Уредбом (EK) бр. 765/2008).

Детаљније на ОВДЕ

У протеклом периоду одржани су састанци Комитета за сертификациона тела (CC), контролна тела (IC), лабораторије (LC) и Комуникационе Мреже (CN) на којима су представници АТС-а активно учествовали. 

У Букурешту, где су одржани CC и IC комитети, преко 90 представника акредитационих тела и заинтересованих страна, имало је прилику да учествује у радионици посвећеној акредитацији тела за валидацију и верификацију ISO/IEC 17029.

 У Риму, одржан је састанак LC комитета којим је председавао Sergio Guzzi (ACCREDIA). Дискутовало се на разне теме: развијање Смернице за узорковање; флексибилни Обим за ПТ провајдере; планирање ревизије стандарда ISO/IEC 17025 и ISO/IEC 17043 за 2028. годину. 

Детаљније на ОВДЕ

  • Дирекција за мере и драгоцене метале
  • Институт за стандардизацију Србије
  • ТЕХНИС
  • European Accreditation
  • Ilac
  • IAF
  • euprava.gov.rs