Навигација

Акредитоване организације

Акредитационо тело Србије акредитује следећа тела за оцењивање усаглашености:

  • лабораторије за испитивање, SRPS ISO/IEC 17025;
  • лабораторије за еталонирање, SRPS ISO/IEC 17025;
  • медицинске лабораторије, SRPS EN ISO 15189;
  • контролна тела, SRPS ISO/IEC 17020;
  • сертификациона тела за сертификацију производа, SRPS EN ISO/IEC 17065;
  • сертификационо тело за сертификацију система менаџмента, SRPS ISO/IEC 17021-1;
  • сертификациона тела за сертификацију особа, SRPS ISO/IEC 17024;
  • провајдере за испитивање оспособљености, SRPS ISO/IEC 17043.