Навигација

Предности и користи од акредитације

Различите  заинтересоване стране остварују различите предности додељивањем, односно добијањем акредитације:

  • акредитована тела за оцењивање усаглашености, јер акредитација гарантује подизање нивоа организацијске и техничке оспособљености лабораторија за еталонирање и испитивање  и медицинских лабораторија, као и контролних и сертификационих тела;
  • држава, јер је акредитација међународно признато средство за осигурање поверења у рад институција, које је држава овластила за послове оцењивања усаглашености (испитивања, еталонирања, контролисања и сертификације), у циљу заштите јавних интереса и повећања поузданости у доношењу одговарајућих одлука. Акредитација је мера за успостављање поверења на тржишту производа и услуга и елемент инфраструктуре квалитета једне земље, која повезана са европском и међународном заједницом, осигурава препознатљивост, прихваћеност и признање оцене усаглашености захтева за производе изван граница земље;
  • привреда, јер акредитација обезбеђује поуздана испитивања и мерења, повећава поузданост доношења одлука на основу тих испитивања и мерења, смањује трошкове, недостатке на производима и помаже при одлучивању и процењивању ризика. Производи, сертификовани од стране акредитованих сертификационих тела, повећавају поверење потрошача, корисника производа, као и конкурентност на тржишту. Системи менаџмента, сертификовани од стране акредитованих сертификационих тела, повећавају поверење у пословање и конкурентност организације и олакшавају приступ новим тржиштима. Како у поступку акредитације оцењивање и потврђивање компетентности обавља трећа страна, независно акредитационо тело, штеди се време и новац и повећава степен поверења;
  • потрошачи и трговци, јер акредитација пружа поверење у безбедност производа и услуга, ако су исти испитани, потврђени или под надзором компетентних организација које задовољавају међународно прихваћене критеријуме. Корисници данас траже безбедне и квалитетне производе па се произвођачи и добављачи труде да испуне специфичне захтеве. То често значи да се производи шаљу у акредитовану лабораторију, контролно или сертификационо тело ради потврђивања и провере карактеристика производа у односу на стандард или одговарајућу спецификацију. Избор компетентног тела за оцењивање усаглашености смањује ризик од производње или продаје небезбедног производа.