Navigacija

Studijsko putovanje - poseta ESYD-u

Saradnja

U periodu od 11. do 15. oktobra 2010. godine u okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ realizivanao je studijsko putovanje tokom kojeg su predstavnici ATS-a posetili Nacionalno akreditaciono telo Grčke – ESYD.

Tokom petodnevnog boravka u ESYD-u predstavnici ATS-a imali su priliku da razmene iskustva sa kolegama iz grčkog akreditacionog tela, uporede ekvivalentnost sistema akreditacije u skladu sa međunarodnim standardom (ISO/IEC 17011) i pravilima i procedurama sektorskih međunarodnih organizacija, kao i da razgovaraju o modaliteta unapređenja sopstvenih sistema akreditacije.

U uvodnom izlaganju predstavnik rukovodstva za sistem menadžmenta Maria Papatzikou predstavila je rad ESYD-a i njegovu organizaciju, nacionalni sistem akreditacije, zakodavnu infrastrukturu, kao i pravila akreditacije kontrolnih organizacija i sertifikacionih tela.

Tokom ostalih predavanja predstavljeni su postupci akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, EMAS) u skladu sa ISO/IEC 17021 i kontrolnih organizacija u skladu sa ISO/IEC 17020, kao i u odnosu na direktive Novog pristupa i uredbu EZ 765/2008. Nakon predavanja posle svake oblasti predstavnici ATS-a sa svojim domaćinima imali su prilike da steknu praktično iskustvo prateći svaki korak u određenom postupku akreditacije (prijava, preliminarna poseta, ocenjivanje, izveštaj o neusaglašenostima, donošenje odluke, ...). Predavači su bili kolege iz ESYD-a: Christos Trapalis, Andrianna Lekakou, Georgios Kallergis, Katerina Bouranta, Dimitrios Zitounis, Alexandra Tzelepi i Virginios Voudouris.
 


Virginios Voudouris, Natalija Jovičić Zarić, Bratislav Milošević, Maria Papatzikou, Milan Savić, Georgios Kallergis, Dimitrios Zitounis (zadnji red), Alexandra Tzelepi, Biljana Tomić, Ljubica Živanić, Jasna Stojanović i Christos Trapalis (prednji red)