Navigacija

Ispravka Izveštaja o radu za 2010. godinu

Obaveštenja

Poštovani čitaoci Izveštaja o radu za 2010. godinu,

Akreditaciono telo Srbije (ATS) se izvinjava svim čitaocima Izveštaja o radu za 2010. godinu jer je usled tehničke greške, na strani 44 pomenutog izveštaja objavilo da je prihod ATS-a u 2010. godini iznosio 74,549 umesto 97,524 miliona dinara.

A da je prihod ostvaren naplatom troškova akreditacije iznosio 79, 764 miliona dinara umesto prvobitno objavljenih 56,789 miliona dinara koliko je objavljeno na istoj stranici izveštaja. Ostvareno povećanje prihoda od naplate troškova akreditacije u odnosu na 2009. godinu iznosi 40% umesto objavljenih 18%.