Navigacija

Osmo izdanje elektronskog biltena ATS-a

Promocija

Pred vama je osmo izdanje elektronskog biltena ATS-a.
Tema ovog broja je Klimatske promene - problem ili izazov. Svoje predloge o temama o kojima biste želeli da čitate pošaljite nam putem elektronske pošte na adresu: office@ats.rs