Navigacija

FAMI-QS šema deo EA MLA

Obaveštenja

Uskladu sa EA procedurom za prihvatanje šema u okviru EA MLA sporazuma, EA je u aprilu 2010. godine započela ocenjivanje FAMI-QS (European Feed Additives and Premixtures Quality System) šeme.

Nakon sprovedenog postupka ocenjivanja radna grupa EA HHC (Horizontal Harmonization Committee) komiteta je završila finalni izveštaj, 28. februara 2012. godine, u kome je data preporuka da šema FAMI-QS (European Feed Additives and Premixtures Quality System) bude prihvaćena od strane EA u okviru ocenjivanja prema standardu ISO/IEC 17021 kao deo EA MLA.

Glasanje o ovom predlogu je uspešno obavljeno 02. jula 2012. godine.