Navigacija

Osmo izdanje Pravila akreditacije - jul 2012. godine

Promena dokumentacije

Novina u 8. izdanju Pravila akreditacije odnosi se na tačku 4.4.3 Otklanjanje neusaglašenosti, gde se počev od 11. jula 2012. godine za sva naredna ocenjivanja menja rok za otklanjanje neusaglašenosti.

U skladu sa usvojenim Pravilima, kada su tokom ocenjivanja utvrđene neusaglašenosti, telo za ocenjivanje usaglašenosti je dužno da u roku od 10 radnih dana dostavi predlog korektivnih mera za otklanjanje utvrđenih neusaglašenosti koji uključuje i analizu uzroka neusaglašenosti.


Ukoliko vođa tima i članovi tima za ocenjivanje ne ocene predložene korektivne mere kao adekvatne telo za ocenjivanje usaglašenosti ima rok od 5 radnih dana da definiše novi predlog korektivnih mera.


Rok za otklanjanje neusaglašenosti ne može biti duži od četiri meseca prilikom početnog ocenjivanja, od dana kada je prihvaćen predlog korektivnih mera za njihovo otklanjanje. U svim ostalim slučajevima, rok za otklanjanje neusaglašenosti ne može biti duži od dva meseca.