Navigacija

Promena procedure o odlučivanju i dodeli akreditacije

Promena dokumentacije

U skladu sa t.4.5.2 Pravila akreditacije, ATS-PA01 i Procedurom ATS-PR15, Odlučivanje i dodela akreditacije odluke o akreditaciji donosi direktor ATS-a na osnovu predloga Komisije za akreditaciju.

Komisija za akreditaciju razmatra informacije iz predmeta koji je dospeo na odlučivanje, utvrđuje njegovu kompletnost, vrednuje jasnost, razumljivost i dovoljnost informacija što uključuje i preporuku tima za ocenjivanje. Na osnovu rezultata razmatranja komisija donosi predlog odluke o akreditaciji.


U postupku odlučivanja o akreditaciji direktor ATS-a može zatražiti dodatne informacije ili objašnjenja, što može podrazumevati i dodatno ocenjivanje u svrhu prikupljanja informacija neophodnih za završetak postupka pdlučivanja.


Postupak odlučivanja detaljno je opisan u Proceduri ATS-PR15, Odlučivanje i dodela akreditacije.