Navigacija

Radionica na temu EA-1/22 u okviru PTB projekta

Saradnja

U periodu od 5. do 6. februara 2013. godine u Beogradu je održana radionica pod nazivom "EA Policy for Conformity Assessment Scheme, EA-1/22" u organizaciji Akreditacionog tela Srbije (ATS) i Akreditacionog tela Grčke (ESYD) u okviru PTB projekta „Promotion of regional cooperation in South East Europe in the field of quality infrastructure”. Radionicu su vodili Maria Papatzikou i Virginios Voudouris iz ESYD-a i Natalija Jovičić Zarić iz ATS-a.


Dokument EA-1/22 definiše politiku Evropske organizacije za akreditaciju (EA) u pogledu uslova pod kojima EA uspostavlja formalne veze sa vlasnicima šema ocenjivanja usaglašenosti, utvrđuje principe po kojima se šeme priznaju u okviru MLA sporazuma, određuje prirodu odnosa između EA i vlasnika šeme i opisuje proces donošenja odluka u EA po tim pitanjima. U isto vreme principe ovog dokumenta EA su u obavezi da koriste akreditaciona tela u postupcima preispitivanja šema ocenjivanja usaglašenosti koje se akredituju u okvirima nacionalnog sistema akreditacije.


Radionica je obuhvatila sledeće teme:


- zahtevi važećeg izdanja dokumenta EA-1/22 A-AB:2006, EA Policy for Conformity Assessment Schemes (Sector Schemes), kao i razlike, odnosno novine u novom izdanju dokumenta EA-1/22,  EA  Policy, Criteria and Procedure for the Evaluation of  Conformity Assessment Schemes for Recognition Under the EA MLA, koje još uvek nije usvojeno od strane članica EA;


- ESYD-ova iskustva u primeni dokumenta EA-1/22, posebno u oblasti sertifikacije osoba (detaljno predstavljanje ESYD-ove smernice za priznavanje šema sertifikacije osoba);


- praktična primena dokumenta EA-1/22, dileme koje se pojavljuju i kako ih rešiti.


Radionici su, pored predstavnika ATS-a, prisustvovali i predstavnici ATCG-a (Akreditaciono tijelo Crne Gore), IARM-a (Institut za akreditaciju Republike Makedonije), BATA-e (Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine) i DA-e (Akreditacionog tela Albanije).


Učesnici radionice