Navigacija

Ocena sprovedenog ocenjivanja ATS-PR09-O02

Promena dokumentacije

Poštovani klijenti,


u cilju unapređenja rada timova za ocenjivanje Akreditacionog tela Srbije (ATS), povećanja efikasnosti njihovog rada i ujednačavanja stavova ocenjivača u postupcima ocenjivanja, ATS je započeo aktivnosti na prikupljanju informacija u vezi realizovanog ocenjivanja putem posebnog obrasca Ocena sprovedenog ocenjivanja (ATS-PR09-O02).


Ukoliko želite da iskažete svoje zadovoljstvo ili pak nezadovoljstvo ili predložite mere za poboljšanje rada, neophodno je da popunite obrazac neposredno posle ocenjivanja ili završenog postupka akreditacije i isti dostavite ATS-u na adresu koja je navedena u samom obrascu. Popunjavanje obrasca je dobrovoljno.


ATS se unapred zahvaljuje na svakoj dostavljenoj informaciji, sugestiji, predlogu, iskazanom mišljenju.