Navigacija

Održana obuka "EU Organic Farming"

Obaveštenja

U periodu od 8. do 10. maja 2013. godine održana je u Skoplju obuka pod nazivom "EU Organic Farming: Criteria for Accreditation by National Organisations" u organizaciji PTB projekta i Instituta za akreditaciju Republike Makedonije (IARM). Obuci su prisustvovali predstavnici akreditacionih tela Srbije, Makedonije, Crne Gore, Turske, Albanije i Kosova (UN 1244).


Učesnici su upoznati sa sistemom, koji se odnosi na uvoz proizvoda u EU, sa napomenom da će sistem sa uvoznim dozvolama prestati da se primenjuje od 01.07.2014. godine. Tokom obuke su prezentovane specifičnosti kod ocenjivanja sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje u odnosu na zahteve EN 45011 / ISO/IEC 17065, kao i procedure koje se odnose na poslove kontrolisanja i sertifikacije u odnosu na Uredbu Saveta (EZ) br. 834/2007 (Council Regulation (EC) No 834/2007, on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91) i pratećim pravilima za implementaciju.


Tokom realizovanih radionica u okviru obuke predstavnici akreditacionih tela su prezentovali trenutno stanje i uspostavljene sisteme u oblasti organske proizvodnje u svojim zemljama.


Obuci je ispred Akreditacionog tela Srbije prisustvovao Nikola Kostić.


Učesnici obuke