Navigacija

Predlog Pravilnika o pokretnoj opremi pod pritiskom

Obaveštenja

Obaveštavamo sva zainteresovana tela za ocenjivanje usaglašenosti da je 20. novembra 2013. godine na sajtu Uprave za transport opasnog tereta www.utot.gov.rs objavljen Predlog pravilnika o pokretnoj opremi pod pritiskom.


Imajući u vidu značaj pomenutog Pravilnika i novine koje donosi, pozivamo sva zainteresovana tela za ocenjivanje usaglašenosti da dostave eventualne sugestije Upravi za transport opasnog tereta najkasnije do 2. decembra 2013. godine.

Takođe, obaveštavamo sva zainteresovana tela za ocenjivanje usaglašenosti da će 03.12.2013. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16, V sprat, sala 514 sa početkom u 10,00 h, biti održano javno predstavljanje predloga pomenutog pravilnika koji bliže uređuju:

 - pokretnu opremu pod pritiskom i uslove za imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti
- način pregleda i obeležavanje posude vozila za transport opasnog tereta i uslove za imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti
- uslove za vozilo za transport opasnog tereta i uslove za imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti.

Podsećamo sva zainteresovana tela za ocenjivanje usaglašenosti da razmatranje predloga pravilnika na javnoj raspravi podrazumeva i dostavljanje predloga korekcija pojedinih odredbi, poželjno u pisanoj formi.