Navigacija

Prezentacije sa seminara u Sava centru 2. juna 2014. godine

Seminar u Sava centru

Prezentacije, koje će biti održane 2. juna 2014. godine tokom godišnjeg seminara Akreditacionog tela Srbije za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti „Multilateralni sporazumi – pasoš za međunarodnu trgovinu“, možete preuzeti u odeljku Dokumenti i propisi/Prezentacije.