Navigacija

Imenovan novi v.d. direktor ATS-a

Obaveštenja

Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 broj 119-7936/2014 od 18. jula 2014. godine imenovana je Milica Lukešević za vršioca dužnosti direktora Akreditacionog tela Srbije.