Navigacija

ATS objavio ažuriranu listu akreditovanih LE zemalja u regionu

Obaveštenja

Od 12. maja 2012. godine, kada je održana Regionalna konferencija o akreditaciji u okviru regionalnog IPA 2011 projekta Evropske unije „Infrastruktura kvaliteta u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj“, Akreditaciono telo Srbije (ATS) redovno ažurira i objavljuje jedinstvenu listu svih akreditovanih laboratorija za etaloniranje zemalja u regionu korisnica pomenutog regionalnog IPA 2011 projekta.

Inicijativa za objavljivanje ovih podataka je potekla od predstavnika akreditacionih tela zemalja iz regiona (ATS - Srbija, HAA - Hrvatska, BATA - Bosna i Hercegovina, ATCG - Crna Gora, DAK - Kosovo⃰ , IARM - Makedonija i DPA - Albanija), koji su učestvovali na pomenutoj regionalnoj konferenciji, u cilju lakše razmene informacija i promocije saradnje u ovoj oblasti.

Pomenutu listu objavljuju sve zemlje u regionu na svojim internet portalima i u njoj možete pronaći podatke o predmetima i oblastima etaloniranja, koji su iskazani u obimima akreditacije, kao i kontakt podatke akreditovanih laboratorija za etaloniranje.

⃰ This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and ICJ Advisory opinion on the Kosovo declaration of independence