Navigacija

Šesnaesto izdanje elektronskog biltena ATS-a

Promocija

Pred vama je šesnaesto izdanje elektronskog biltena ATS-a. Tema broja je: „Pravilnik o zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata. Molimo vas da nam svoje predloge o temama, o kojima biste želeli da čitate, šaljete putem elektronske pošte na adresu: office@ats.rs.