Navigacija

Međunarodni dan akreditacije 2016

Dan akreditacije

9. juna 2016. godine obeležava se Međunarodni dan akreditacije na globalnom nivou, kao datum koji su zajednički ustanovili Međunarodni forum za akreditaciju (International Accreditation Forum - IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), kako bi javnost saznala više o značaju akreditacije.

 

Međunarodni dan akreditacije 2016 (WAD 2016)

Akreditacija: sredstvo za ostvarivanje ciljeva javne politike

Zajednička izjava predsedavajućih ILAC-a i IAF-a

Xiao Jianhua, predsedavajući IAF-a, i Pete Unger, predsedavajući ILAC-a

Tema Međunarodnog dana akreditacije 2016 naglašava značaj akreditacije kao sredstva za ostvarivanje ciljeva u svim oblastima javnog sektora koje uključuju centralni i lokalni nivo, kao i rad zakonodavaca. Akreditacija je sredstvo koje pomaže u ispunjenju svih potreba vlade na lokalnom, centralnom i međunarodnom nivou.

Standardi, ocenjivanje usaglašenosti i akreditacija se baziraju na potrebama tržišta, a mogu ih koristiti zakonodavci u cilju uspostavljanja boljeg sistema donošenja i sprovođenja propisa, zaštite životne sredine, zaštite javnog interesa, sprečavanja pojave prevara, fer i efikasnog rada tržišta i poverenja javnosti.

Četiri su načina na koji javni sektor može da ostvari koristi od akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti:

  • vlada pomaže unapređenje rada preduzeća tako što ih podstiče da koriste usluge tela za ocenjivanje usaglašenosti čime se smanjuje stepen rizika i promoviše trgovina
  • akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) pomažu vladi pri definisanju i kontroli primene politika
  • ocenjivanje usaglašenosti pomaže zakonodavcima kod donošenja i sprovođenja propisa
  • vlada unapređuje svoj način rada korišćenjem usluga tela za ocenjivanje usaglašenosti.

U cilju lakšeg razumevanja poslova ocenjivanja usaglašenosti, koje sprovode akreditovana TOU, izrađen je vebsajt www.publicsectorassurance.org koji sadrži primere iz celog sveta koji pokazuju kako se akreditacija koristi za unapređenje rada javnog sektora. Na vebsajtu se mogu pronaći primeri iz prakse koji potvrđuju kako se javne politike mogu realizovati uz pomoć akreditacije - od toga da se akreditacija koristi u oblasti forenzičkih ispitivanja u Velikoj Britaniji, preko efikasnih dobrovoljnih programa u Americi pa do unapređenja sistema bezbednosti hrane u Australiji i zaštite potrošača kada je reč o bezbednosti proizvoda u zemljama Persijskog zaliva.

Budući da su preduzeća suočena sa prevelikom birokratijom, kao i da postoji potreba da vlada bude od koristi društvu, primena akreditacije omogućava državnim službenicima da primene sredstva koja se baziraju na potrebama tržišta, a ujedno smanjuju troškove i omogućavaju pravovremenost u radu.

Akreditacija je pouzdano sredstvo koje omogućava državnoj upravi i zakonodavcima da steknu poverenje javnosti kada je reč o načinu donošenja javnih politika u raznim oblastima - od zdravlja i bezbednosti do privrednog razvoja, davanja podsticaja privredi do borbe protiv kriminala i povećanja stepena bezbednosti.

Poslovi ocenjivanja usaglašenosti, koje sprovode akreditovana TOU, kao što su sertifikacija, etaloniranje, ispitivanje, kontrolisanje, validacija i verifikacija su od velike pomoći javnom sektoru u ispunjavanju ciljeva javne politike.

Primeri iz celog sveta pokazuju kako javni sektor u raznim oblastima ostvaruje koristi od stalne primene akreditacije kao modernog sredstva koje pomaže rad vlade i zakonodavaca.

Brošura, koja sadrži detaljne podatke o akreditaciji kao globalnom sredstvu za ostvarivanje ciljeva javne politike, se može preuzeti sa IAF-ovog, odnosno ILAC-ovog vebsajta.

Brojne studije slučaja, dodatni materijal i rezultati sprovedenih istraživanja se mogu preuzeti na pomenutom vebsajtu www.publicsectorassurance.org

I ove godine će se glavni događaji, seminari i medijske kampanje dešavati uporedo sa proslavom Međunarodnog dana akreditacije širom sveta kako bi javnost bila upoznata sa značajem akreditacije za rad vlada, zakonodavaca i vodećih preduzeća.

Sve detaljnije informacije o ovogodišnjem Međunarodnom danu akreditacije potražite na sledećem linku http://ilac.org/media-centre/world-accreditation-day/ na kojem se nalazi i prateći promotivni film (sa prevodom na srpski jezik "Subtitles/Serbian").