Navigacija

Proslava povodom obeležavanja Dana akreditacije u Republici Srbiji

Dan akreditacije

Akreditaciono telo Srbije je 28. juna 2016. godine organizovalo proslavu Dana akreditacije u Republici Srbiji u prostorijama Kluba poslanika u Beogradu. Skup, koji Akreditaciono telo Srbije (ATS) tradicionalno organizuje na dan kada je u Republici Srbiji dodeljena prva akreditacija, otvorio je v.d. direktora ATS-a, prof. dr Aco Janićijević.


prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a

Tokom ovogodišnje proslave akcenat je bio na kampanji Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC) i Međunarodnog foruma za akreditaciju (IAF) koja ima za cilj da promoviše značaj akreditacije kao sredstva za ostvarivanje ciljeva u svim oblastima javnog sektora. U tom cilju je predstavnicima resornih ministarstava Vlade Republike Srbije objašnjen značaj akreditacije, kao sredstva kojim se dokazuje tehnička kompetentost akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, i zašto treba koristiti usluge akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU).

Korišćenje usluga akreditovanih TOU upravo pomaže državnoj upravi da se unapredi i da modernizuje svoj način rada u cilju postizanja što boljih rezultata i veće efikasnosti. To dalje znači da državna uprava kompetentnost akreditovanih TOU može koristiti i kod donošenja i sprovođenja propisa. Takođe je istaknuto da su vlade zemalja potpisnika multilateralnih sporazuma te koje treba da pomognu unapređenje rada preduzeća tako što će ih podsticati da koriste usluge akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti čime se uspostavlja poverenje na tržištu proizvoda i usluga i doprinosi zaštiti i unapređenju javnih interesa: zdravlja i bezbednosti, zaštiti potrošača, zaštiti životne sredine i drugih sfera javnog života.

Kako je ATS, pored međunarodnih sporazuma, sklopio i bilateralne sporazume o saradnji u oblasti akreditacije sa akreditacionim telima iz regiona, proslavi su prisustvovali i direktori akreditacionih tela Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. V.d. direktora ATS-a je naglasio da ATS sa kolegama iz regiona ima odličnu saradnju, jer svi imamo isti cilj – da održimo status potpisnika EA MLA sporazuma i da proširimo obim potpisanih multilateralnih sporazuma.

Tihomir Babić, direktor Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), je istakao značaj Međunarodnog dana akreditacije koji je ustanovljen u cilju promocije uloge i značaja akreditacije u svakodnevnom životu, a posebno u privrednim aktivnostima.


Tihomir Babić, direktor Hrvatske akreditacijske agencije (HAA)

Direktor  Akreditacionog tijela Crne Gore (ATCG), Ranko Nikolić, je objasnio da je za akreditaciju najvažniji kontinuitet i naglasio značaj doprinosa svih zaposlenih u ATS-u za razvoj sistema akreditacije u Republici Srbiji. Takođe je rekao da uspešnoj saradnji doprinosi i razmena ocenjivača i eksperata i da saradnja između ATS-a i ATCG-a treba da bude i primer drugima.


Ranko Nikolić, direktor  Akreditacionog tijela Crne Gore (ATCG)

Željko Medak, direktor Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA), je tokom svoje prve posete ATS-u naglasio da sva akreditaciona tela iz regiona razmenjuju iskustva ne samo vezano za svakodnevni rad, već i vezano za rad međunarodnih organizacija za akreditaciju i njihovih tehničkih komiteta i generalnih skupština.


Željko Medak, direktor Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA)

Prof. dr Zoran Punoševac, predsednik Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije, je istakao značaj nastavka saradnje između ATS-a i drugih asocijacija, koje se bave kvalitetom i infrastrukturom kvaliteta, u cilju unapređenja kvaliteta života u našem okruženju.


prof. dr Zoran Punoševac, predsednik Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije


Učesnici skupa

Prisutnima je predstavljena i promotivna brošura „Kako akreditacija pomaže zakonodavcima”, koju je povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana akreditacije izradila Evropska organizacija za akreditaciju (EA), a Akreditaciono telo Srbije je priredilo izdanje na srpskom jeziku. Ova brošura je namenjena zakonodavcima i javnom sektoru i sadrži zavidan fond korisnih i preglednih informacija posebno po pitanju definisanja i odvijanja procesa akreditacije počev od viših nivoa aktivnosti pa sve do elementarnih koraka u svakodnevnom radu.

Osim brošure, prisutni su imali priliku i da pogledaju promotivni film (Settings/Subtitles/Serbian) koji je izrađen u čast proslave Međunarodnog dana akreditacije koji se obeležava 9. juna.