Navigacija

Obaveštenje laboratorijama za ispitivanje, laboratorijama za etaloniranje i drugim zainteresovanim stranama

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je svoje prve akreditacije dodelilo 2000. godine laboratorijama za ispitivanje, prema tada važećem referentnom dokumentu za akreditaciju laboratorija, SRPS ISO/IEC Uputstvu 25. Kasnije, 2001. godine, ATS je započeo da akredituje laboratorije prema standardu SRPS ISO/IEC 17025 i do danas je akreditovao više od 400 laboratorija.

U poslednjih 11 godina, referentni dokument za akreditaciju laboratorija je bio standard SRPS ISO/IEC 17025, čije je poslednje izdanje u Institutu za standardizaciju Srbije(ISS), objavljeno 2006. godine. Veliko iskustvo je stečeno u primeni i ocenjivanju poštovanja zahteva navedenog standarda, kako u akreditovanim laboratorijama, tako i u ATS-u.

Zbog promena u okruženju u kojem laboratorije posluju, u Međunarodnoj organizaciji za standardizaciju (ISO) su 2015. godine započele aktivnosti na reviziji standarda ISO/IEC 17025:2005 i trenutno je u toku glasanje za definitivni tekst nacrta ovog međunarodnog standarda, koje se odvija paralelno u ISO-u i CEN-u. Glasanje traje od 14.8.2017. do 09.10.2017. godine. Objavljivanje standarda na međunarodnom nivou planirano je za novembar/decembar 2017. godine. Značajne promene u strukturi i sadržini standarda postoje u odnosu na trenutno važeću verziju standarda.

Komisija za standarde i srodne dokumente KS CASCO, Ocenjivanje usaglašenosti i menadžment kvalitetom ISS, u čijem radu aktivno učestvuju i predstavnici ATS-a, uveliko radi na prevođenju standarda FDIS ISO/IEC 17025, kako bi korisnicima bio obezbeđen prevod standarda neposredno posle objavljivanja na međunarodnom nivou.

Potpunije informacije o stanju revizije standarda ISO/IEC 17025 mogu se naći na stranici ISS http://www.iss.rs/rs/news/news_279.html.

ATS poziva sve akreditovane laboratorije da prate stanje revizije standarda ISO/IEC 17025 i da shodno svojim potrebama, blagovremeno započnu sa pripremama za usklađivanje svoga rada sa zahtevima novog izdanja standarda.

ATS će, odmah nakon usvajanja od strane Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC), odgovarajuće rezolucije za prelazak na akreditaciju laboratorija prema novom izdanju standarda ISO/IEC 17025, objaviti novo obaveštenje svim akreditovanim laboratorijama o prelaznom periodu i načinu prelaska na akreditaciju kod ATS-a, prema budućem izdanju standarda ISO/IEC 17025.