Navigacija

Nove akreditacije u decembru 2017. godine

Obaveštenja

 Tokom decembra 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Akreditacija je dodeljena sledećim TOU:

1. MINEL ENERGY doo Zrenjanin, Pančevački put 36, Zrenjanin, broj predmeta: 2-03-256, akreditacioni broj: 06-192

2. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Novi Sad, Sektor za Kontrolu kvaliteta i zaštita životne sredine, Služba Laboratorija, Novi Sad, Masarikova 7 Lokacija laboratorije: Novi Sad, Sunčani kej 41, broj predmeta: 2-01-498, akreditacioni broj: 01-463

3. SGS BEOGRAD DOO BEOGRAD, Beograd, Jurija Gagarina 7b, broj predmeta: 2-04-053, akreditacioni broj: 04-027

Akreditacija je ukinuta sledećem TOU:

1. “AQUALAB plus“ d.o.o., Laboratorija za biohemijska i hematološka ispitivanja,

Beograd-Zemun, Ugrinovačka 101, broj predmeta: 2-08-006, akreditacioni broj: 03-010

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti