Navigacija

Obaveštenje sert. i kontrolnim telima u oblasti opreme pod pritiskom

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije je 19. januara 2018. godine u Palati Srbije organizovalo sastanak sa akreditovanim/imenovanim kontrolnom i sertifikacionim telima u oblasti opreme pod pritiskom i pokretne opreme pod pritiskom. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva rudarstva i eneregetike i Ministarstva privrede. Na sastanak su bili pozvani i predstavnici JP “Elektroprivreda Srbija” koji nisu prisustvovali istom.

Sastanak je iniciran usled problema uočenih tokom redovnih nadzornih aktivnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti u oblasti opreme pod pritiskom, kao i učestalih prigovora na rad akreditovanih tela u ovoj oblasti.

Akreditaciono telo obaveštava sve zainteresovane strane o stavu, koji je prezentovan i tokom sastanka, da učestvovanje sertifikacionih tela i kontrolnih tela tip A na tenderima u kojima se traže usluge koje uključuju poslove koje navedena TOU ne smeju da obavljaju (npr. projektovanje, proizvodnju, isporuku, montiranje, održavanja i sl. proizvoda ili grupe proizvoda koji su predmet ocenjivanja usaglašenosti) u zajedničkim ponudama predstavlja direktno ugrožavanje nezavisnosti, odnosno neispunjavanje zahteva za nezavisnost definisanih u referentnim dokumentima. Sertifikaciona tela i kontrolna tela tip A često pribegavaju da učestvuju u takvim javnim nabavkama i u raznim konzorcijumima odnosno podnoseći zajedničku ponudu sa drugim organizacijama, kako bi zadovoljili uslove tendera, jedni da obave aktivnosti npr. projektovanja, a drugi ocenjivanja usaglašenosti opreme pod pritiskom. Međutim, uzimajući u obzir član 81 stav 7 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) po kome „ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu“, Akreditaciono telo Srbije smatra da i taj način nije primeren, jer dovodi do potencijalnog rizika za ugrožavanje zadovoljenja zahteva iz referentnog standarda. Navedeni stav se odnosi na sva sertifikaciona tela i kontrolna tela tip A.

Akreditaciono telo Srbije apeluje na sve učesnike u ovom procesu, prvenstveno na javna preduzeća koja koriste usluge akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti u oblasti opreme pod pritiskom i druge privredne subjekte koji imaju potrebu za raspisivanjem tendera u oblasti izvršenja usluga u vezi opreme pod pritiskom, da budu krajnje obazrivi kako bi formulacijom zahteva javnih nabavki, kao i formulisanjem tehničke specifikacije izbegli da „primoravaju“ akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti u toj oblasti krše pravila na osnovu kojih su dobili akreditaciju.