Navigacija

Nove akreditacije u martu 2018. godine

Obaveštenja

Tokom marta 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Akreditacija je ukinuta sledećem TOU:

1. Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Centar za motore i vozila, Beograd, Mihajla Petrovića Alasa 12-14, broj predmeta: 2-01-438, akreditacioni broj: 01-375                                    na sopstveni zahtev TOU

2. Javno komunalno preduzeće „PUT“ Novi Sad, Služba laboratorija, Novi Sad, Rumenačka 150a, broj predmeta: 2-01-292, akreditacioni broj: 01-243                                                                   na sopstveni zahtev TOU

3. JKP VODOVOD ZAJEČAR, Tehnički sektor, Laboratorija za kontrolisanje vodomera, Zaječar, Bulevar dr Zorana Đinđića 5, broj predmeta: 2-03-187, akreditacioni broj: 06-140, tip C

4. J ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE BEOGRAD DOO BEOGRAD, Laboratorija za buku, vibracije i sudove pod pritiskom, Beograd, Deskaševa 7, broj predmeta: 2-01-141, akreditacioni broj: 01-092                                                                                     na sopstveni zahtev TOU

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.