Navigacija

Izveštaj o radu Akreditacionog tela Srbije za 2019. godinu

ObaveštenjaPromocija

Predstavljamo Izveštaj o radu Akreditacionog tela Srbije za 2019. godinu

U Izveštaju o radu Akreditacionog tela Srbije za 2019. godinu, koji je usvojio Upravni odbor ATS-a, date su informacije i podaci o aktivnostima ATS-a u protekloj godini, ostvarenim rezultatima kao i ciljevi za 2020. godinu.

Prethodnu godinu, obeležila je tranzicija na novo izdanje standarda SRPS ISO/IEC 17011:2018, koji definiše rad akreditacionih tela kao i tranzicija na novo izdanje standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 koja se nastavlja i tokom ove godine. Takođe je ATS u 2019. godini održao sve potpisane sporazume EA MLA, ILAC MRA i IAF MLA i aktivno  učestvovao  u  regionalnim  i  drugim  međunarodnim  konferencijama kao i radu svih komiteta  EA  i   njihovim   radnim   grupama.

C obzirom da je ATS kuća  otvorenih  vrata, svaka  vaša  sugestija  i  predlog  su dobrodošli, pa stoga  želimo  da ovaj Izveštaj  pročitate  sa  velikom  pažnjom.

Vaš ATS

Izveštaj o radu za 2019. godinu, možete preuzeti ovde: