Navigacija

Nova izdanja dokumenata ATS-a: ATS-PA06 i ATS-UP36

ObaveštenjaPromena dokumentacije

Obaveštenje: Nova izdanja dokumenata ATS-a

 
Akreditaciono telo Srbije je u prethodnom periodu izvršilo izmene u postojećim dokumentima i objavljuje nova izdanja dokumenata i to:
- novo izdanje Pravila ATS-PA06, Pravila u vezi vrednovanja merne nesigurnosti; Pravila ATS-PA06 su usaglašena sa obavezujućim dokumentom ILAC P14:09/2020 ILAC Policy for Measurement Uncertainty in Calibration. 
- novo izdanje Uputstva ATS-UP36, Opšta načela nepristrasnosti; Dokument je usaglašen sa dokumentima EA-2/20 G:2020 Consultancy, and the Independence of Conformity Assessment Bodies, ILAC-P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies i EA-2/17 M: 2020 EA Document on Accreditation for Notification Purposes.

Navedena dokumenta se nalaze na sajtu ATS-a: OVDE►

S poštovanjem, Vaš ATS