Navigacija

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Akreditacionog tela Srbije

Obaveštenja

Obaveštavamo vas da je Odlukom Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije, br.1-01/2023-14 od 15.03.2023. godine, raspisan javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Akreditacionog tela Srbije na mandatni period od pet godina.

Odluku možete pogledati OVDE

Oglas o javnom konkursu biće objavljen u dnevnom listu Politika, u petak, 17.03.2023. godine.