Navigacija

Nova Uredba o eko dizajnu proizvoda

OpšteObaveštenjaZakoni i propisi

Evropska organizacija za akreditaciju, EA, objavila je na svom sajtu novosti u vezi sa Direktivom o eko dizajnu 2009/125/EC na čijem unapređenju radi Evropska komisija.

Eko dizajn proizvoda je skup uslova koje proizvod koji koristi energiju mora da ispunjava u pogledu zaštite životne sredine u periodu koji obuhvata proces njegovog nastanka, upotrebe i stavljanja van upotrebe.

Ova direktiva je do sada omogućavala mnogobrojne koristi preduzećima, potrošačima i životnoj sredini. Tako da se u 2021. godini, zahvaljujući merama eko dizajna, koje pokrivaju 31 grupu proizvoda, uštedelo 120 milijardi evra u potrošnji energije za potrošače u EU, što je dovelo do 10% manje godišnje potrošnje energije od strane ovih proizvoda.

Međutim, ovo nije dovoljno. Cilj je da proizvodi na tržištu EU postanu sve održiviji, tako što će se omogućiti da se dalekosežni zahtevi za performanse i informacije – poznati kao ,,zahtevi za eko dizajn’’ – postave na širok spektar kako bi se poboljšala cirkularnost, energetske performanse i drugi ekološki aspekti održivosti. 

Nova uredba će poboljšati održivost proizvoda koji treba da ispune zahteve eko dizajna koji se odnose na:

•    trajnost i pouzdanost proizvoda;
•    mogućnost ponovne upotrebe proizvoda;
•    mogućnost nadogradnje proizvoda, popravljivost, održavanje i obnavljanje;
•    prisustvo supstanci koje izazivaju zabrinutost u proizvodima;
•    energetsku efikasnost proizvoda i efikasnost resursa;
•    reciklirani sadržaj u proizvodima;
•    ponovnu proizvodnju i reciklažu proizvoda;
•    ugljenični otisak proizvoda i uticaj na životnu sredinu;
•    očekivano stvaranje otpadnih materijala proizvoda.

Ova Uredba takođe uspostavlja digitalni pasoš proizvoda koji predviđa postavljanje obaveznih kriterijuma zelenih javnih nabavki i stvara okvir za sprečavanje uništavanja neprodatih potrošačkih proizvoda.

Cilj je takođe da se uredba uskladi sa novim zakonodavnim okvirom i uključi akreditaciju u skladu sa Uredbom 765/2008, imenovana tela, postupke ocenjivanja usaglašenosti i označavanje sa CE znakom. Aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti neće se odnositi samo na bezbednost proizvoda, već i na održive kriterijume kao što su trajnost, pouzdanost i ugljenični otisak proizvoda. Procedure će biti navedene u delegiranim aktima.

Za potrošače, ovo znači da će moći da koriste svoje proizvode duže vreme, da uštede novac i da će moći da ih poprave bez zamene za novi proizvod. To znači manje resursa i energije utrošenih na proizvodnju opreme koja je predodređena da završi u smeću nakon samo nekoliko godina upotrebe i jasnije informacije o potrošnji energije svakog proizvoda.

O ovome možete pročitati i OVDE