Navigacija

Novo izdanje obrasca Prijave za akreditaciju ATS-PR11-O01

ObaveštenjaPromena dokumentacije

Akreditaciono telo Srbije objavljuje ažurirano izdanje obrasca Prijave za akreditaciju, ATS-PR11-O01, izdanje 8/0, čija primena počinje danom objavljivanja.

Navedeni obrazac ATS-PR11-O01, možete preuzeti OVDE