Navigacija

PLAN PRELASKA NA NOVO IZDANJE STANDARDA SRPS EN ISO 15189:2023

Obaveštenja

Nakon trogodišnjeg rada radne grupe (ISO CASCO Working Group 44), ISO je 6. decembra 2022. godine objavio treće izdanje standarda ISO 15189:2022.

Rezolucija (ILAC Resolution GA 26.08) koja je usvojena i od strane Evropske organizacije za akreditaciju (EA Resolution 2022 (52) 16), propisuje da je prelazni period za primenu nove verzije standarda tri godine od datuma objavljivanja nove verzije.

Vest o objavljivanju novog izdanja standarda kao i informacija o prelaznom periodu, objavljena je na sajtu Akreditacionog tela Srbije 21.12.2022. godine, kao prva od nekoliko informacija, koje su u planu da budu upućene laboratorijama.

Na sajtu Instituta za standardizaciju je 28.02.2023. godine, data je informacija da je objavljen srpski standard SRPS EN ISO 15189:2023 (prevedena prva stranica standarda, a ostatak standarda je na engleskom jeziku), koji od 28.02.2023. godine zamenjuje SRPS EN ISO 15189:2014 i SRPS EN ISO 22870:2017.

Akreditovanim medicinskim laboratorijama biće omogućeno da dokažu usaglašenost sa novim izdanjem standarda tokom redovnih nadzornih ocenjivanja ili tokom ponovnog ocenjivanja. U izuzetnim slučajevima, a na zahtev laboratorije koja na taj način prihvata dodatne troškove, prelazak na novo izdanje standarda može biti omogućeno tokom posebnog ocenjivanja, ali samo ukoliko Akreditaciono telo Srbije ima raspoložive resurse za takvo ocenjivanje i u terminima koji ne ugrožavaju vremenske rokove određene planom prelaska.

Sopstveni plan prelaska na akreditaciju prema standardu SRPS EN ISO 15189:2023, laboratorije su u obavezi da dostave Akreditacionom telu Srbije do 1. novembra 2023. godine.

Imajući u vidu da je za prelazak na akreditaciju prema novom izdanju standarda utvrđen prelazni period od tri godine od datuma objavljivanja standarda, u saradnji sa Savetom za akreditaciju utvrđen je sledeći redosled aktivnosti koji će omogućiti da se sprovedu odgovarajuća prilagođavanja u cilju prelaska na novo izdanje standarda sa ciljem da od 6. decembra 2025. godine budu važeće samo akreditacije prema novom izdanju standarda.