Navigacija

IAF objavio novu brošuru o ulozi akreditacije

OpštePromocija

Međunarodni forum za akreditaciju (International Accreditation Forum - IAF) nedovno je objavio na svom sajtu u okviru promotivnog materijala, brošuru:  Accreditation: A global tool to support Public Policy.

Ovim dokumentom dat je sažet prikaz uloge akreditacije kao globalnog alata za podršku javnoj politici. Namenjen je kreatorima politike, regulatorima i službenicima u javnom sektoru kako bi im se objasnilo zašto i kako bi ovi alati mogli biti primenjeni u njihovim oblastima poslovanja.

Standardi, akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti su tržišni alati koje mogu koristiti kreatori javne politike kako bi postigli bolje propise, zaštitu životne sredine, javnu bezbednost, prevenciju prevara, fer tržište i poverenje javnosti. 

Takođe, ova brošura daje odgovore na sledeća pitanja: Kakva je veza između standarda i akreditacije? Kako akreditacija može podržati javnu politiku? Kakvu korist pruža akreditacija?

Brošuru možete pogledati OVDE