Navigacija

Informacija o sprovođenju međulaboratorijskih poređenja

Obaveštenja

Jedan od uslova za dobijanje i održavanje akreditacije, u skladu sa Pravilima akreditacije, jeste učešće u odgovarajućim međulaboratorijskim poređenjima i/ili šemama za ispitivanje osposobljenosti. Na taj način, akreditovana organizacija osigurava poverenje u svoje rezultate.

Prema politici EA, iskazanoj u dokumentu EA-2/10 (EA Policy for Participation in National and International Proficiency Testing Activities), ATS zahteva da podnosilac zahteva za akreditaciju učestvuje u ovakvim poređenjima najmanje jedanput pre dodele akreditacije, a zatim, najmanje jedanput u toku godine, za odgovarajuće metode iz svake reprezentativne oblasti (podoblasti) iz obima akreditacije.

Da bi pomogao i olakšao svojim akreditovanim laboratorijama pronalaženje i adekvatan izbor šema za ispitivanje osposobljenosti (PT) ili međulaboratorijska poređenja (ILC), ATS je na svoju web stranicu, u okviru naslova ''Linkovi'', postavio link www.eptis.bam.de. Ovaj link omogućava direktnu vezu sa internet bazama podataka za više od 800 PT šema koje se sprovode u Evropi, Americi i Australiji - EPTIS.