Navigacija

Saradnja sa akreditacionim telima iz okruženja

Saradnja

Na poziv organizatora dvodnevnog seminara na temu „Akreditacija medicinskih laboratorija“, Akreditacionog tela Srbije i konsultantske kompanija „Eptisa“, koji je održan u Beogradu, seminaru su prisustvovali predstavnici akreditacionih tela Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Drugog dana, nakon završenog seminara, u prostorijama ATS-a, obavljeni su razgovori između predstavnika Akreditacionog tela Crne Gore, Instituta za akreditaciju Republike Makedonije i ATS-a i tom prilikom razmatrani su modaliteti nove saradnje i unapređenja postojeće saradnje.
dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a sa predstavnicima Akreditacionog tela Crne Gore dr Zdravkom Krivokapićem i Rankom Nikolićem i predstavnikom Instituta za akreditaciju Republike Makedonije dr Trpeom Ristovskim